PERKESO

PORTAL FAEDAH SISTEM INSURANS PEKERJAAN

PERMOHONAN UNTUK FAEDAH

Arahan

Terma dan Syarat
Maklumat Am
Nota:
AKTA 800 ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017.
LOE ialah Kehilangan Pekerjaan.
OB ialah Orang Berinsurans.
 
(i) Permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kehilangan pekerjaan [Seksyen 28, Akta 800]. Kelewatan dalam menghantar permohonan ini akan menyebabkan tuntutan faedah tidak dapat diproses dan boleh ditolak.
 
(ii) Sila semak dan simpan slip permohonan setelah permohonan dihantar.
 
(iii) Dokumen asal mestilah dibawa bersama semasa perjumpaan dengan pegawai PERKESO.
 
(iv) Sebarang pertanyaan atau masalah boleh menghubungi talian khidmat pelanggan di 1300-22-8000 atau mengunjungi Pejabat PERKESO yang berhampiran.
 
 
Syarat Kelayakan
 
(i) Memenuhi syarat kelayakan caruman (CQC) contoh Mempunyai bilangan caruman yang mencukupi.
 
(ii) Hilang pekerjaan mengikut definisi kehilangan pekerjaan di bawah Akta 800.
a) Pemberhentian kerja biasa.
b) VSS/MSS (skim pemisahan sukarela/persefahaman bersama).
c) Penutupan tempat kerja kerana bencana alam (force majeure).
d) Bankrap atau penutupan perniagaan.
e) Pembuangan kerja secara konstruktif.
f) Peletakan jawatan disebabkan gangguan seksual atau ugutan di tempat kerja.
g) Perletakan jawatan apabila diarah melaksanakan kerja di luar skop yang membahayakan keselamatan.
 
(iii) Berikut adalah bukan kehilangan pekerjaan:
a) Pembuangan akibat salah laku pekerja.
b) Peletakan jawatan secara sukarela.
c) Persaraan.
d) Tamat tempoh kontrak perkhidmatan atau penyiapan kerja atau penamatan kontrak perkhidmatan secara persetujuan bersama tanpa terma dan syarat.
 
 
Senarai Bank
 
(i) Pembayaran akan dilakukan melalui pemindahan wang secara elektronik (EFT), sekiranya Tuan/Puan mempunyai masalah melalui pembayaran EFT, sila berhubung dengan kami.
 
(ii) Pembayaran hanya akan dilakukan bagi bank yang tersenarai. Sila rujuk kepada senarai bank yang disertakan:
(1) AFFIN BANK
(2) AGRO BANK
(3) AL RAJHI BANK
(4) ALLIANCE BANK
(5) AM BANK
(6) BANK ISLAM
(7) BANK MUAMALAT
(8) BANK OF AMERICA
(9) BANK OF TOKYO MITSUBISHI (M) BHD
(10) BANK PERTANIAN MALAYSIA
(11) BANK RAKYAT
(12) BANK SIMPANAN NASIONAL
(13) BNP PARIBAS MALAYSIA
(14) CIMB BANK
(15) CITIBANK
(16) DEUTSCHE BANK (M) BHD
(17) HONG LEONG BANK
(18) HSBC BANK
(19) IND & COM BANK OF CHINA
(20) J.P. MORGAN CHASE
(21) KUWAIT FINANCE HOUSE
(22) MAYBANK
(23) MIZUHO CORPORATE BANK (MALAYSIA) BERHAD
(24) OCBC BANK
(25) PUBLIC BANK
(26) RHB BANK
(27) ROYAL BANK OF SCOTLAND
(28) STANDARD CHARTERED BANK
(29) SUMITOMO MITSUI BANK
(30) UNITED OVERSEAS BANK
 
 
Notis Kenyataan
 
(i) Permohonan yang lengkap akan dibuat pengesahan oleh pegawai PERKESO. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses dan boleh ditolak.
 
(ii) Salinan dokumen utama hendaklah dilampirkan bersama dengan permohonan ini:
a) Salinan kad pengenalan bahagian dengan dan belakang.
b) Salinan surat pemberhentian kerja (termasuk Salinan Surat Perletakan Jawatan,VSS, MSS atau seumpamanya).
c) Salinan penyata gaji (6 bulan kebelakang sebelum bulan kehilangan pekerjaan).
d) Salinan akaun bank persendirian sahaja.
e) Bagi pemohonan yang berstatus muflis perlu mengemukakan salinan dokumen dari Jabatan Insolvensi dan salinan akaun bank persendirian yang disahkan aktif.
f) Salinan surat tawaran kerja di majikan LOE termasuk kontrak bertempoh (mulai tahun pertama sehingga tamat).
g) Laporan/Memo Perubatan/Notis Ilat (Borang 34) - LOE atas sebab masalah kesihatan.
 
Dokumen Sokongan:
 
h) Salinan laporan polis (contoh gangguan seksual, ugutan dsb.)
i) Salinan bukti arahan yang diberikan bagi kerja-kerja berbahaya bukan dalam skop kerja mengikut kontrak.
j) Lain-lain:nyatakan (dokumen berkaitan dengan kes).
 
(iii) Pemohon perlu bersedia untuk mengambil bahagian dalam Program Penempatan Pekerjaan Semula dan mengikuti apa-apa arahan sebagaimana yang ditetapkan oleh PERKESO.
(iv) Pemohon perlu melaporkan kepada PERKESO jika telah menerima tawaran atau telah kembali bekerja secara tetap/kontrak/sambilan/sementara/perantis.
(v) Pemohon perlu berdaftar dengan MyfutureJobs (https://www.myfuturejobs.gov.my/) untuk membuat carian pekerjaan bagi melayakkan mendapat Faedah SIP.
(vi) Pemohon diingatkan membuat tuntutan Faedah SIP secara bulanan melalui portal ini sekiranya permohonan telah diluluskan.